Д-р Любомир Търпов

 

Lyubomir Tarpov, veterinarД-р Търпов е роден на 10.02.1975 година в гр. Пловдив.

Завършва висшето си образование през 2001 година в Тракийски       Университет гр. Стара Загора, специалност "Ветеринарна медицина". Следдипломната си квалификация придобива след три годишна специализация по ветеринарна хирургия във Ветеринарномедицинския факултет на Варминско-Мазурския Университет, гр. Олщин, Полша.

 

Основните интереси на д-р Търпов естествено са насочени към хирургията и образната диагностика.

 

Д-р Търпов е съосновател на Вет. Център "Ситивет" и управител на базовата клиника.

 

Ползва Английски и Полски език. 

 

 

 

Д-р Николай Лалев

Nikolay Lalev, veterinarД-р Лалев е роден на 28.10.1974 година в гр. Пловдив.

Завършва ветеринарен техникум в гр. Стара Загора   през 1993 год. и Тракийски университет в същия град през 1999 година, специалност "Ветеринарна медицина".

 

Непосредствено след дипломирането си основава собствена ветеринарна амбулатория в Пловдив, където започва да трупа своя вече 15 годишен опит в лечението на дребни домашни животни.

 

Основните интереси на Д-р Лалев са насочени към диагностиката и лечението на вътрешните болести. Има голям опит и успехи и в изкуственото осеменяване на кучета.

 

Основател на развъдник за кучета от породата Родезийски Риджбек и горд собственик на три великолепни женски. 

 

Д-р Лалев е съосновател на Вет. Център "Ситивет" и управител на Ветеринарен център "Ситивет 2"

 

Ползва Английски и Руски език.

 

 

 

 

Д-р Емел Фаик

Д-р Фаик е родена на 04.01.1987 год. в гр. Първомай, обл. Пловдивска.

 

Завършва средното си образование СОУ "Св.Св. Кирил и Методии" в гр. Асеновград през 2006 год. и  Тракийски университет град Стара Загора през 2011 година, специалност "Ветеринарна медицина".

 

 

 

Владее английски и турски език.

 

 

 

Д-р Светлана Петрова

ветеринар, ветеринарен център, лекарД-р Петрова е родена на 24.03.1987 година в гр. Пловдив.

 

Завършва Природо-математическата гимназия "Св. Климент Охридски" в същия град   през 2006 год. и Тракийски университет град Стара Загора през 2011 година, специалност "Ветеринарна медицина".

 

По време на своето следване д-р Петрова проведе своя преддипломен стаж в нашата клиника и за много кратко време показа, че притежава солидни познания в областта на диагностиката и лечението на дребни животни. Липсата на опит, тя компенсира със завиден ентусиазъм и всеотдайност. Затова, когато д-р Петрова се дипломира всички, работещи във Ветеринарен Център "Ситивет" бяха единодушни, че тя трабва да стане част от нашия екип.

 

Владее английски език.

 

Д-р Димитър Димитров

Dimitrov veterinarД-р Димитров е най-новото попълнение на нашия сплотен колектив. Да му пожелаем на добър час и много професионални успехи!

 

Завършил е Тракийски университет град Стара Загора, специалност "Ветеринарна медицина" през 2016 год.

 

Владее английски език.

 

 

 

 

 

 

... и още

В клиниките работят и други наши колеги, мобилизирали изцяло своите усилия и опит за опазване здравето на нашите пациенти.