КАК ДА НАМЕРИТЕ ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА "СИТИВЕТ 1"

Адресът на клиниката е:

гр. Пловдив, ул. "Прохлада" 4, партер

 

 

 

КАК ДА НАМЕРИТЕ ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ "СИТИВЕТ 2"

Адресът на амбулаторията е:

Гр. Пловдив, ул. "Ален Мак" 31

 

 

 

КОНТАКТИ И ДРУГИ

Стационарен телефон:  032 63 03 71
Мобилни телефони:
Ветеринарна клиника "СИТИВЕТ 1" - 0885 607 271
Ветеринарна амбулатория "СИТИВЕТ 2" - 0887 695 145
Електронна поща: cityvet.bg@gmail.com
Skype: cityvet_plovdiv

Банкова сметка
IBAN:
BG62 IORT 7375 1002 6994 00

Обслужваща банка: Инвестбанк АД

Данни на юридическото лице:
"ДНЛ - ВЕТ" ООД
Булстат: 200 581 283
Адрес: гр. Пловдив, ул. Прохлада" 4, партер